Povolání
Provozní montér vodovodů a kanalizací

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Plumber, Instalatér vodovodů
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 661 Kč - 29 718 Kč

Charakteristika

Provozní montér vodovodů a kanalizací provádí montáž, údržbu a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Spolupráce se stavebními dozory při kontrole činností jiných organizací týkajících se vodovodních zařízení v operativní správě provozu.
 • Spolupráce při provádění pravidelných odečtů pásmových měřidel; montážní činnost spojená s výměnou měřidel.
 • Spolupráce s oddělením technické dokumentace při kontrole a doplňování mapové dokumentace.
 • Spolupráce při vyšetřování skrytých úniků vody.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Sestavování dílů potrubí, armatur a ventilů do montážních celků.
 • Zpracování podkladů prvotní technické dokumentace a základní kontrola správnosti mapových podkladů.
 • Dezinfekce potrubí po opravách vodovodních řadů a přípojek.
 • Vyhledávání poruch diagnostickým přístrojem.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek.
 • Seřízení, montáž a údržba instalovaných zařízení.
 • Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie montáže a oprav vodovodních a odpadních potrubí a zařízení
technické kreslení ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Svařování kovů
Orientace v dokumentaci vodovodních rozvodů a zařízení
Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy vodovodních rozvodů a zařízení
Kontrola těsnosti spojů vodovodních rozvodů
Provádění tlakových zkoušek vodovodních rozvodů
Výpočty délek potrubí pro složité rozvody
Provádění otvorů do zdiva
Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích
Sestavování a montáž rozvodů pro odpady a vnitřní kanalizaci
Instalace zařízení na vodovodních rozvodech
Instalace zařízení na rozvodech odpadů a vnitřních a kanalizací
Údržba a opravy zařízení na vodovodních rozvodech
Údržba a opravy zařízení na rozvodech odpadů a vnitřních a kanalizací
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Svařování plastů
Montáž vodovodních rozvodů
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací