Povolání
Pracovník v dopravní infrastruktuře

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Pracovník v dopravní infrastruktuře provádí běžnou údržbu, opravy a kontrolu kolejových tratí a jejich zařízení.

Pracovní činnosti

  • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží kolejových tratí a jejich zařízení.
  • Bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách.
  • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
  • Provádění výkopů rýh a jam, výstražných a bezpečnostních nátěrů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
návěstidla a výhybky
technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku
elektrotechnika
měření elektrických veličin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha železničních jeřábů
Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních tratí
Opravy, montáže a demontáže železničních tratí
Opravy, montáže a demontáže kabelových souborů železničních tratí
Seřizování a opravy jednoduchých provozních rozhlasových ústředen
Kontrola stavu železničních tratí
Provádění zkoušek vlakových brzd

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací