Povolání
Cínař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Tinner, Pewterer
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 406 Kč - 26 617 Kč

Charakteristika

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně patinování, konzervování a zastavování oxidačních procesů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
uměleckořemeslné zpracování kovů (kromě zlata a drahých kovů)
technologie kovolijectví a cizelérství
technologie odlévání cínu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha strojů pro zhotovování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
Zhotovování modelů pro zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků
Ruční restaurování velkých, tvarově členitých a výtvarně náročných výstavních exponátů z cínových slitin, včetně patinování a konzervace
Ruční odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků do forem
Zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
Sestavování a zhotovování složitých cínařských užitkových a dekorativních výrobků podle výtvarných nebo historických vzorů
Sestavování a spojování jednotlivých dílů džbánů, konvic, korbelů, svícnů a dalších výrobků z cínových slitin plamenem za použití speciálních pájek
Povrchové úpravy cínařských užitkových a dekorativních výrobků škrábáním, broušením, ručním leštěním profilovanou hlazenou ocelí a cizelováním
Orientace v technických podkladech pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací