Povolání
Umělecký truhlář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Cabinetmaker, der Kunsttischler
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 352 Kč - 27 525 Kč

Charakteristika

Umělecký truhlář podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro exteriéry, interiéry a scénické dekorace, zhotovuje intarzie, marketerie.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
uměleckořemeslné zpracování dřeva
dřevěné materiály a polotovary
dějiny umění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků, scénických dekorací a intarzií
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
Zhotovování ornamentálních a figurálních intarzií, inkrustací a marketerií všemi technikami
Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných výrobků ze dřeva
Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru
Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami
Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací