Povolání
Umělecký čalouník a dekoratér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Artist-upholsterer, Upholsterer and decorator, der Kunsttapezierer
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Umělecký čalouník a dekoratér zhotovuje a upravuje nejnáročnější uměleckořemeslné čalounické výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů při použití různých materiálů (např. textil, useň, kožešina apod.).

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, rozpočtu.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži malých svalových skupin, jemné motoriky, prací v nevhodných pracovních polohách a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
uměleckořemeslné zpracování textilu
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie čalounění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Potahování čalounění
Strojové šití a prošívání čalounění
Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění
Sestavování a sesazování dekoratérských vzorů
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování čalounění a interiérových dekorací
Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro zhotovování čalounění a interiérových dekorací
Výpočty rozměrů a tvarů pro čalounění
Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění
Střihání a řezání čalounických materiálů
Ruční čalounění křesel, ušáků a pohovek, replik slohových čalouněných výrobků a dekorací za použití kůže, koženky, plyše, brokátu a jiných potahových materiálů
Zhotovování a připevňování ozdob čalounění a interiérových dekorací (např. řasení, lemování, knoflíky, třapce, paspule aj.)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací