Povolání
Karosář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba, opravy a montáž částí karoserií
Alternativní názvy: Body man, Body repair man, Body builder, Autoklempíř, Klempíř vozidel
Platové rozmezí
12 860 Kč - 42 152 Kč

Charakteristika

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Kontrola geometrie karosérií, skříní a podvozků vozidel po opravách.
 • Zhotovování jednotlivých dílů karosérií vyklepáváním plechů a laminováním.
 • Demontáž a montáž elektrotechnických částí vozidel a jejich zapojení do obvodu.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození laku karosérií a skříní vozidel.
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch.
 • Svařování a pájení dílů a konstrukcí z tenkých plechů.
 • Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Opravy poškozených míst zavářením, vyrovnáváním a broušením.
 • Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici.
 • Montáž příslušenství a doplňků karosérií a skříní vozidel.
 • Demontáž a montáž jednotlivých skupin, podskupin a částí motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dílů karosérie.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
nakládání s odpady
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
klempířská technologie
technologie svařování kovů
technologie autoklempířství, karosářství
technologie svařování plastů a termoplastových materiálů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy poškozených míst karosérií zavářením, vyrovnáváním a broušením
Svařování kovů
Orientace v normách a v technické dokumentaci karosérií
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch
Sestavování, montáž a demontáž dílů karosérií
Volba postupu práce, pomůcek, materiálů a dílů pro provádění oprav, montáže a demontáže karosérií a jejich částí
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
Montáž, opravy a seřizování mechanizmů karosérií a skříní vozidel (zámků, uzávěrů, mechanizmů spouštění oken apod.)
Kontrola geometrie karosérií a skříní vozidel po opravách
Lepení nebo nanášení izolačních a tlumicích vrstev karosérií a skříní vozidel
Zasklívání oken karosérií a skříní vozidel
Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození nátěrů karosérií a skříní vozidel
Svařování a lepení plastů
Demontáž mechanických a elektrických částí motorových vozidel, nezbytná pro provedení opravy karosérie, jejich opětná montáž
Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací