Povolání
Ruční krajkářka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Lacemaker, Manual lace-worker
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Ruční krajkářka dle výtvarných návrhů a při použití všech vhodných materiálů ručně zhotovuje paličkované a šité krajky, krajky pletené na rámu, krajky drhané, síťované apod.

Pracovní činnosti

 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Dokončení ruční krajky.
 • Zhotovení ruční krajky.
 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů a pro zhotovení ruční krajky.
 • Opravy a údržba ruční krajky.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži malých svalových skupin a jemné motoriky.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
uměleckořemeslné zpracování textilu
dějiny umění
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
odborné kreslení
technologie krajkářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek
Oprava a údržba ručních krajek
Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro ruční zhotovení krajek
Ruční zhotovení paličkovaných a šitých krajek, krajek pletených na rámu, krajek drhaných a krajek síťovaných podle výtvarných návrhů při použití všech vhodných materiálů
Tužení, žehlení krajek
Zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace pro ruční zhotovení krajek
Příprava a úprava surovin a materiálů pro ruční zhotovení krajek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací