Povolání
Ruční tkadlec

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Weaver, Ruční tkadlena
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Ruční tkadlec ručně tká a ručně váže individuálně řešené potahové, dekorační a oděvní tkaniny, opony, koberce, nástěnné koberce, s kombinacemi vazeb a barev podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Dokončení ručně tkaného výrobku.
 • Opravy a údržba ručně tkaného výrobku.
 • Obsluha, údržba a úpravy a nastavení tkalcovských stavů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži malých svalových skupin a jemné motoriky.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dějiny umění
uměleckořemeslné zpracování textilu
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
odborné kreslení
technologie ručního tkaní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, způsobu zpracování a materiálů pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin, s kombinacemi vazeb a barev dle výtvarných návrhů
Ruční tkaní nebo vázání vzorovaných koberců s vyvazovaným vlasem a koberců s jednoduchou vazbou
Začištění a zakončení jednotlivých částí tkaniny
Opravy a údržba všech druhů ručně tkaných výrobků při používání původních technik
Obsluha, údržba, úpravy a nastavení tkalcovských stavů pro ruční tkaní potahových, dekoračních a oděvních tkanin
Příprava a úprava surovin a materiálů pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin
Zpracování výtvarného návrhu pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin s kombinacemi vazeb a barev
Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin
Ruční tkaní unikátních textilních výstavních exponátů dle vlastních návrhů nebo v přímé spolupráci s výtvarníky
Ruční vázání a tkaní koberců velkých rozměrů s náročnými vzory dle předlohy nebo patrony, včetně koberců s vyvazovaným vlasem
Ruční tkaní hladkých jednobarevných a jednoduše vzorovaných koberců a ruční vázání hladkých koberců
Ruční tkaní hladkých potahových, dekoračních a oděvních tkanin v základních vazbách, jednobarevných nebo s barevnými pruhy a vzory v útku

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací