Povolání
Ruční vyšívačka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Embroiderer
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Ruční vyšívačka ručně zhotovuje všechny druhy výšivek na všech vhodných materiálech podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů, zhotovuje repliky historicky cenných výšivek.

Pracovní činnosti

 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výšivek a historických gobelínů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů umění a užité umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie vyšívání
dějiny umění
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění výšivek různými technikami (např. výšivka plná, dírková, korálková, gobelínová, výšivka na tylu, na výřez, na batistu, šňúrování, krumplování aj.)
Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro provádění výšivek
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výšivek a historických gobelínů včetně samostatného vyhodnocování technického stavu
Zhotovování replik historicky cenných výšivek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací