Povolání
Tkadlec tapiserií

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Tkadlena tapiserií
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Tkadlec tapiserií ručně tká různými technikami tapiserie podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Příprava zpracování výtvarného uměleckořemeslného záměru tapiserie.
 • Studium podkladů a technické dokumentace tapiserie.
 • Volba materiálu, způsobu zpracování a pracovních postupů pro zhotovení tapiserie.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů pro zhotovení tapiserie.
 • Zhotovení tapiserie.
 • Konečná úprava tapiserie.
 • Opravy a údržba tapiserií.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tapiserie, druhy, postupy tkaní
dějiny umění
odborné kreslení
uměleckořemeslné zpracování textilu
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
technologie ručního tkaní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční tkaní tapiserií
Příprava a úprava surovin a materiálů pro ruční tkaní a ruční vázání individuálně řešených tkanin
Opravy a údržba tapiserií s používáním původních technik včetně vyhodnocení technického stavu tapiserie
Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro ruční tkaní a ruční vázání tapiserií
Zpracování výtvarného návrhu pro tapiserie s kombinacemi vazeb a barev
Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných tapiserií
Začištění, zakončení a adjustace tapiserie podle jejího typu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací