Povolání
Hydrolog

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: životní prostředí
Platové rozmezí
21 117 Kč - 47 655 Kč

Charakteristika

Hydrolog provádí dílčí technické a odborné práce při monitorování množství a jakosti vody v přírodě.

Pracovní činnosti

  • Zpracování výsledků měření a pozorování.
  • Zpracování datových, grafických a jiných podkladů a dokumentace.
  • Provádění běžných terénních hydrologických prací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hydrologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování, kontrola a zpracovávání výsledků hydrologických terénních průzkumných prací, měření a pozorování
Měření a pozorování množství a jakosti vody v přírodě, provádění hydrologických prací a terénních průzkumných prací
Vyhodnocování a zpracovávání datových výsledků hydrologických měření a pozorování
Zpracovávání grafických a jiných podkladů a dokumentace hydrologických měření a monitorování množství a jakosti vody v přírodě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací