Povolání
Redaktor novinář

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Alternativní názvy: Pressman, Journalist, Reporter, Žurnalista, Komentátor, Publicista, Reportér
Platové rozmezí
21 953 Kč - 38 250 Kč

Charakteristika

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
 • Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
 • Stanovení obsahového zaměření publikací.
 • Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
 • Zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.
 • Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia, vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika, magisterský studijní program, vyšší odborné vzdělání, bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy, bakalářský studijní program, magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy a magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Získávání informací o zpracovávané problematice
Zpracovávání požadovaných evidencí
Zpracovávání zpráv, článků a reportáží či jiných podkladů pro publikaci v tisku, rozhlase nebo televizi
Provádění jednodušších výtvarných, grafických nebo fotoreportérských prací
Vykonávání zpravodajských, komentátorských a reportérských činností

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací