Povolání
Šéfredaktor

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: média
Alternativní názvy: Editor
Platové rozmezí
21 857 Kč - 39 240 Kč

Charakteristika

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Pracovní činnosti

  • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností.
  • Koordinace zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností.
  • Koordinace a usměrňování činností redaktorů.
  • Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy, magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika, bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy, bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání, magisterský studijní program, vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika a bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Získávání informací o zpracovávané problematice
Vykonávání zpravodajských, komentátorských a reportérských činností
Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností
Vytváření koncepcí publicistické činnosti a koncepcí činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností
Zpracovávání významných zpráv, článků a reportáží či jiných podkladů zásadního významu pro publikaci v tisku, rozhlase nebo televizi
Řízení a usměrňování činností redaktorů
Koordinace činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností
Vedení předepsané evidence a protokolů o provedených pracích a zkouškách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací