Povolání
Garderobiér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dresser
Odborný směr:
Platové rozmezí
15 477 Kč - 23 589 Kč

Charakteristika

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Pracovní činnosti

 • Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů.
 • Opravy poškozených kostýmů.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
 • Uskladňování kostýmů včetně jejich označování inventárními čísly.
 • Vedení evidence všech kostýmů inscenací, které jsou na repertoáru až po jejich stažení.
 • Údržba kostýmů a kostýmních doplňků – praní a žehlení.
 • Úprava kostýmů a kostýmních doplňků – zmenšení, zvětšení v oblasti divadla.
 • Nákup prádla a doplňků do inscenací, doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
kostýmy pro film a divadlo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství
Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů
Čištění a praní scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě
Vedení evidence scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě
Opravy a údržba scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě
Organizace práce a řízení v oblasti servisu scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě
Skladování scénických kostýmů a doplňků, balení pro transport a jejich případná likvidace
Náročná úprava kostýmů, zvětšení nebo zmenšení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.

více informací