Povolání
Pyrotechnik specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Pyrotechnik expert, Pyrotechnist
Platové rozmezí
30 279 Kč - 75 087 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pyrotechnik specialista provádí vysoce specializované pyrotechnické činnosti včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.

Pracovní činnosti

 • Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
 • Tvorba metodiky výuky a výcviku.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
 • Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.
 • Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru vojenská chemie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost, magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie, magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory, magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor a činnost v oblasti pyrotechniky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností
Posuzování a určování způsobu pyrotechnické likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů
Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů, v rámci provádění vysoce specializované pyrotechnické činnosti
Vedení dokumentace o provádění vysoce specializovaných pyrotechnických činností při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin, trhavin a nástražných výbušných systémů
Zpracovávání nejsložitějších znaleckých posudků z oboru kriminalistické pyrotechniky
Provádění vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti pyrotechnické ochrany, při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin, trhavin a nástražných výbušných systémů
Koordinování pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací