Povolání
Silničář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Silniční dělník, Údržbář silnic, Cestář
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 382 Kč - 30 311 Kč

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Zimní údržba komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
technologie stavebních prací
dopravní stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu
obsluha silničních válců
principy obsluhy rypadel
principy obsluhy dozerů, kolových a pásových traktorů
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci pro provádění údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství
Ruční opravování a osazování svodidel silnic a dálnic při provádění silničářských prací
Ruční stavební opravy propustků a mostů při provádění údržby silnic a dálnic
Ruční vyspravování vozovek silnic obalovaným materiálem při provádění údržby silnic a dálnic
Ruční zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic při provádění silničářských prací
Obsluha mechanizačních zařízení pro provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů při provádění údržby silnic a dálnic
Obsluha pojízdných strojů a mechanizačních zařízení pro provádění údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství
Obsluha strojů pro vodorovné značení vozovek, včetně obsluhy a údržby stříkacího zařízení, při provádění údržby silnic a dálnic
Řízení nákladních automobilů, speciálních silničních motorových vozidel a silničních návěsových tahačů o různých celkových hmotnostech (3,5; 12; 16 i více tun)
Řízení speciálních nákladních automobilů – cisteren, autojeřábů, autobagrů, popelářských vozů, silničních úklidových vozů apod.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací