Povolání
Pedagog volného času

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Alternativní názvy: Vychovatel, Sociální pedagog
Platové rozmezí
22 314 Kč - 32 742 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Publikační činnost.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost.
 • Tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů a preventivních programů.
 • Zajišťování metodické a specializované poradenské činnosti.
 • Koordinace aplikování speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 • Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření.
 • Stanovování a aplikace diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky (pediatry, neurology, psychiatry a psychology).

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru sociální péče. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru pedagogika, magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie a magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
obecná pedagogika
řešení výchovných problémů
řešení studijních problémů
protidrogová prevence
multikulturní výchova
výchova proti šikaně
speciální pedagogika, defektologie
didaktika a didaktická technika
hodnocení, testování a měření ve vzdělávání
pedagogické projektování a vývoj kurikula
sociální pedagogika
psychodiagnostika
školní a pedagogická psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí
Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené
Provádění pedagogických vyšetření
Diagnostika studijních předpokladů dětí
Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení
Provádění psychoterapie ve skupině dětí
Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací