Povolání
Programátor

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Alternativní názvy: Programmer, Samostatný programátor junior
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 580 Kč - 37 380 Kč

Charakteristika

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovní činnosti

  • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
  • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.
  • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
  • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
  • Řešení vzniklých problémů.
  • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
  • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
informatika
algoritmizace úloh
principy programování
softwarová prostředí, operační systémy
programovací jazyky
vlastnosti informačních systémů
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
projektování informačních systémů
lokalizace softwaru
testování softwaru

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Analýza a algoritmizace praktických úloh
Tvorba uživatelského rozhraní
Tvorba programu ve vybraném prostředí
Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací