Povolání
Exekutor

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Executor
Podřízené specializace: Soudní exekutor
Odborný směr:

Charakteristika

Exekutor je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů, zajišťovat další činnosti podle zákona.

Pracovní činnosti

  • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
  • Vydávání exekučních příkazů.
  • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
  • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
  • Přijímání věcí do úschovy.
  • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
  • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.
  • Vykonávání exekutorské praxe.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: