Povolání
Zubní instrumentářka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Dental assistant
Platové rozmezí
16 005 Kč - 29 994 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní instrumentářka pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky provádí instrumentaci při stomatologických zákrocích a zajišťuje další práce související s náplní ordinace.

Pracovní činnosti

  • Asistence při stomatologických ošetřeních.
  • Péče o pacienta v průběhu poskytování stomatologického ošetření.
  • Zajištění přepravy dentálních materiálů na odborné zpracování, přinášení zpracovaných výrobků a výsledků vyšetření.
  • Vyvolávání RTG snímků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
lidský chrup
prevence proti zubnímu kazu
materiály pro opravy chrupu
materiály pro zubní náhrady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dezinfekce a sterilizace zdravotnických pomůcek
Vedení evidence pacientů a jejich lékařské dokumentace
Vyřizování plateb se zdravotními pojišťovnami
Podávání rad a pokynů týkajících se čištění zubů
Příprava dentálních materiálů (pro plomby, korunky, můstky, pro provádění zubních otisků aj.) Podle pokynů zubního lékaře
Příprava injekcí pro umrtvování při trhání zubů případně při jiných zákrocích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Imunodeficitní stavy.
  • Chronická onemocnění jater.
  • Poruchy vidění.

více informací