Povolání
Nutriční asistent

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dieticians and nutritionists, Nutritional assistant, Dietní sestra
Platové rozmezí
19 848 Kč - 46 406 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Nutriční asistent vykonává odborné činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta v oblasti výživy zdravého i nemocného člověka ve zdravotnických zařízeních včetně ambulantních, v zařízeních sociální péče a v terénní péči.

Pracovní činnosti

 • Sestavování předpisu stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče.
 • Posuzování stavu výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním, ve specifických případech příprava stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy.
 • Zpracování nutričních propočtů.
 • Podílení se na edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti léčebné a zdravé výživy.
 • Sestavování individuálních jídelních plánů na základě indikace lékaře, včetně sestavování propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním.
 • Spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky při zabezpečování nutriční podpory pacientů.
 • Podílení se na zabezpečování nutričních potřeb pacienta formou ošetřovatelského procesu.
 • Spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.
 • Zpracování dokumentace o nutričním příjmu pacienta.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena a epidemiologie
dietetika
určování stravy pro různá onemocnění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování stravovacích plánů pro jednotlivé diety nebo pro celá zdravotnická zařízení včetně sestavování dietních či stravovacích plánů pro jednotlivé pacienty
Posuzování stavu výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním
Zpracovávání propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním
Příprava podkladů pro sestavování dietních a stravovacích plánů pro zdravotnická zařízení nebo pro jednotlivé pacienty
Vedení požadovaných evidencí v oblasti výživy (např. dokumentace o nutričním příjmu pacienta)
Poskytování rad a informací v oblasti léčebné a zdravé výživy
Spolupráce s rodinami pacientů při zajišťování správné výživy těchto pacientů
Provádění ošetřovatelských úkonů spojených se zajištěním nutričních potřeb pacientů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

více informací