Povolání
Nutriční terapeut

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dietní sestra, Dietetik, Poradce výživy, Metodik výživy, Nutritional therapist, Dieticians and nutritionists
Platové rozmezí
20 039 Kč - 34 463 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Nutriční terapeut vykonává a koordinuje odborné činnosti v oblasti výživy zdravého i nemocného člověka, kromě dětí do jednoho roku věku, ve zdravotnických zařízeních včetně ambulantních, v zařízeních sociální péče a v terénní péči.

Pracovní činnosti

 • Provádění odborné činnosti na úseku dietního stravování v rámci realizace ošetřovatelského procesu.
 • Provádění vyšetření ke zjištění stavu výživy pacienta.
 • Zpracovávání nutriční anamnézy, u pacientů v závažných stavech provádění bilance stravy per os.
 • Navrhování změny v ordinované dietě, způsobu příjímání stravy.
 • Sestavování jídelního plánu, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet, event. ve vyjímečných případech provádí přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy.
 • Spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky při zabezpečování nutriční podpory pacientů.
 • Provádění edukace jedinců, rodin a skupin v oblasti léčebné a zdravé výživy.
 • Kontrola úrovně stravování ve zdravotnických, sociálních a školských zařízeních.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství a vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena a epidemiologie
dietetika
určování stravy pro různá onemocnění
vliv jednotlivých druhů stravy na lidské orgány

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování stravovacích plánů pro jednotlivé diety nebo pro celá zdravotnická zařízení včetně sestavování dietních či stravovacích plánů pro jednotlivé pacienty
Navrhování změn v ordinované dietě či způsobu příjímání stravy včetně sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí
Kontrola úrovně stravování ve zdravotnických, sociálních a školských zařízeních
Provádění vyšetření ke zjištění stavu výživy pacientů
Zpracovávání propočtů biologické a energetické hodnoty diet
Příprava podkladů pro sestavování dietních a stravovacích plánů pro zdravotnická zařízení nebo pro jednotlivé pacienty
Vedení požadovaných evidencí v oblasti výživy
Zpracovávání nutričních anamnéz pacientů
Provádění edukace jedinců, rodin a skupin v oblasti léčebné a zdravé výživy
Provádění ošetřovatelských úkonů spojených se zajištěním nutričních potřeb pacientů se závažnými poruchami výživy a metabolismu
Zajišťování komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích
Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.

více informací