Povolání
Ortoticko-protetický technik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Orthotic- prosthetic technician, Výrobce ortopedických pomůcek, Ortopedický bandážista, Ortopedický mechanik a protetik, Ortopedický mechanik opravář, Ortotik, Protetik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ortoticko-protetický technik na základě předpisu lékaře a pod odborným dohledem ortotika-protetika navrhuje a konstruuje ortopedické a protetické pomůcky.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na konstrukčním řešení jednotlivých pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití nejnovějších technologií snímání měrných podkladů.
 • Podílení se na konstrukci ortopedických pomůcek za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí.
 • Provádění základního zácviku klienta a jeho rodiny nebo sestry s používáním ortopedické pomůcky , provádění zácviku a informování o základechy její údržby.
 • Spolupráce na kalkulaci jednotlivých výrobků.
 • Výběr vhodných sériových pomůcek u lehčích typů postižení, aplikace a případná úprava těchto pomůcek.
 • Vedení základní zdravotnické dokumentace protetických pacientů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technik ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
optická protetika/čočky
technologie výroby brýlových obrub a optických čoček

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vypracovávání kalkulací jednotlivých výrobků
Zpracovávání konstrukčních řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém rozsahu oboru pod odborným dohledem
Vedení příslušné dokumentace v oblasti ortoptiky a protetiky
Provádění základního zácviku klienta, případně rodinných příslušníků nebo ošetřovatelského personálu s používáním pomůcky a se základy její údržby
Sestavování ortotických či protetických pomůcek za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí
Provádění nastavení, úprav a oprav ortotických a protetických pomůcek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací