Povolání
Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Platové rozmezí
20 651 Kč - 39 326 Kč

Charakteristika

Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC posuzuje technickou způsobilost motorových vozidel a zajišťuje agendu na úseku registru řidičů a vozidel.

Pracovní činnosti

 • Zapisování údajů do technického průkazu vozidla.
 • Koordinace správy registru vozidel a z registru řidičů v rozsahu stanoveném zákonnou normou.
 • Schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.
 • Rozhodování o trvalém vyřazení motorového vozidla z registru silničních vozidel.
 • Vydávání osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přidělování registrační značky.
 • Koordinace výběru správních poplatků a jejich vyúčtování.
 • Vydávání řidičského průkazu, provádění změn a předávání zhotovených řidičských průkazů občanům.
 • Spolupráce s příslušnými správními orgány, fyzickými a právnickými osobami.
 • Rozhodování o provádění změn údajů v registru vozidel a registru řidičů.
 • Předávání podkladů do centrálního registru vozidel a podkladů do centrálního registru řidičů.
 • Poskytování údajů z registru vozidel v rozsahu stanoveném zákonnou normou.
 • Vedení správního řízení.
 • Rozhodování v oblasti odnětí, vrácení, omezení, podmínění či pozastavení řidičského oprávnění.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost, bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání, bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti dopravně správních agend

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování příslušných podkladů k rozhodování o odnětí, vrácení, omezení či pozastavení řidičského oprávnění, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování technické způsobilosti silničních vozidel, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování technické způsobilosti silničních vozidel k rozhodování o trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování příslušných podkladů k rozhodování o provádění změn údajů v registru vozidel a registru řidičů, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti dopravně správních agend, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vyřizování agendy řidičských průkazů v rámci zajišťování činností na úseku registru řidičů a vozidel, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vyřizování agendy registrace silničních motorových vozidel, vydávání osvědčení o registraci a přidělování registrační značky, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku
Vybírání správních poplatků v rámci zajišťování dopravně správních agend v působnosti příslušného samosprávního úřadu, včetně jejich vyúčtovávání
Koordinování správy registru vozidel a registru řidičů v rozsahu stanoveném zákonnou normou, v rámci zajišťování dopravně správních agend v územně samosprávním celku

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací