Povolání
Specialista školní inspekce

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Specialista školní inspekce zajišťuje a koordinuje metodické, analytické, koncepční a normotvorné činnosti ústředí České školní inspekce jako ústředního orgánu státní správy.

Pracovní činnosti

  • Koordinace a podíl na přípravě zásadních materiálů spoluvytvářejících směr vývoje v oblasti školní inspekce a veřejnosprávní kontroly využívání prostředků státního rozpočtu.
  • Odpovědnost za realizaci komplexních systémových analýz výstupů inspekční činnosti a interpretaci výsledků inspekční činnosti.
  • Zajišťování a koordinace vytváření systému inspekční činnosti a metodiky inspekční činnosti.
  • Spolupráce na koordinaci tvorby, rozvoji a korekcích evaluačních nástrojů pro zjišťování úrovně kvality vzdělávání a výkonu inspekční činnosti inspektorů na celostátní úrovni.
  • Zpracování podkladů pro statistické a analytické výstupy.
  • Vzdělávání školních inspektorů a kontrolních pracovníků a poskytování metodické pomoci v oboru své působnosti.
  • Sledování evropských priorit a doporučení v oblasti vzdělávání a poskytování informací vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti inspekční činnosti a vzdělávání.
  • Příprava informačních podkladů pro ministerstvo a hromadné sdělovací prostředky.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: