Povolání
Pracovník kontroly veterinárních léčiv

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
17 961 Kč - 34 500 Kč

Charakteristika

Pracovník kontroly veterinárních léčiv provádí státní dozor a kontrolu prodejců veterinárních biopreparátů a léčiv podle stanovených postupů.

Pracovní činnosti

  • Provádění inspekcí u distributorů veterinárních biopreparátů a léčiv.
  • Zpracování hodnotících zpráv z inspekční činnosti.
  • Provádění běžných laboratorních analýz.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola léčiv u subjektů s nimi zacházejícími
státní dozor a kontrola v oblasti výroby a distribuce veterinárních léčiv

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních léčivých přípravků a technických veterinárních prostředků
Posuzování výsledků dílčích kontrolních činností a státního dozoru v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních léčivých přípravků a technických veterinárních prostředků
Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly prodejců veterinárních biopreparátů a léčiv podle stanovených postupů
Provádění běžných laboratorních analýz veterinárních biopreparátů a léčiv podle stanovených postupů, v rámci výkonu státního dozoru a kontroly prodejců
Vedení dokumentace o provádění státního dozoru a kontroly prodejců veterinárních biopreparátů a léčiv podle stanovených postupů
Zpracovávání hodnotících zpráv z inspekční činnosti a výkonu státního dozoru nad prodejci veterinárních biopreparátů a léčiv

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací