Povolání
Samostatný pracovník finanční a daňové správy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)

Charakteristika

Samostatný pracovník finanční a daňové správy komplexně zajišťuje správu jednotlivých daní a dotací, provádí finanční kontrolu a zajišťuje dozor v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu.

Pracovní činnosti

 • Správa jednotlivých druhů daní nebo dotací.
 • Vyhledávání nových daňových subjektů.
 • Zajišťování agendy při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení.
 • Provádění finanční kontroly v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Zpracování podkladů pro vyhodnocení přípravy, programu a pracovního postupu a výsledného protokolu o výsledku finanční kontroly.
 • Zpracování návrhů na uplatnění sankcí příslušným finančním úřadům, popř. jiným orgánům.
 • Samostatné provádění cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů.
 • Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly.
 • Samostatné provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení na základě plánu kontrol.
 • Komplexní správa registrů daňových subjektů.
 • Provádění místního šetření, vyhledávací a kontrolní činnosti a vytýkacích řízení v přímé součinnosti s daňovým subjektem.
 • Samostatné vedení správních řízení a ukládání pokut.
 • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: