Povolání
Pracovník finanční a daňové správy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
21 797 Kč - 42 285 Kč

Charakteristika

Pracovník finanční a daňové správy zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Správa registrů daňových subjektů.
  • Příjem daňových přiznání.
  • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.
  • Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa finanční a daňová

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování a kontrola deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů, v rámci správy jednotlivých druhů daní
Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení v rámci zajišťování odborných prací při správě jednotlivých druhů daní
Oceňování movitých věcí a nemovitostí pro výkon rozhodnutí v rámci správy jednotlivých druhů daní
Evidování daňových subjektů v registrech, v rámci zajišťování správy jednotlivých druhů daní
Vedení dokumentace o správě jednotlivých druhů daní
Vyřizování odborných agend správy jednotlivých druhů daní nebo fází správy daní
Vyřizování složitých daňových řízení prostřednictvím osobního jednání pracovníka finanční a daňové správy se zástupcem daňového subjektu
Vyřizování agendy vyměřování daní daňovým subjektům, v rámci zajišťování odborných prací při správě jednotlivých druhů daní
Vyřizování agendy příjmu daňových přiznání, v rámci zajišťování odborných prací při správě jednotlivých druhů daní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací