Povolání
Technik likvidace pojistných událostí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Alternativní názvy: Posuzovatel škod, Technik likvidátor
Platové rozmezí
22 988 Kč - 55 937 Kč

Charakteristika

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Pracovní činnosti

 • Technické zabezpečení realizace standardních likvidačních úkonů.
 • Posuzování rozsahu a příčin škod u standardních pojistných událostí pro vybraná odvětví.
 • Provádění terénních prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Příprava podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.
 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Technická podpora Likvidátorům pojistné události u nároků spadajících do vymezené oblasti specializace.
 • Technická podpora Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
 • Prvotní kontrola nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lyceum, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění šetření pojistných událostí
Orientace v dokumentaci o pojistných událostech
Zajišťování odborných a znaleckých posudků k pojistným událostem
Spolupráce s policií a dalšími orgány a institucemi při vyšetřování pojistných událostí
Posuzování rozsahu vzniklých škod
Provádění technických prohlídek u daných druhů pojistných událostí
Vedení požadovaných evidencí a dokumentací
Posuzování příčin vzniklých škod
Finanční vyčíslení výše škody

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací