Povolání
Specialista živnostenského samosprávního úřadu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Specialista živnostenského samosprávního úřadu zajišťuje a koordinuje činnosti v oblasti registrace živností a živnostenské kontroly spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Koordinace a usměrňování obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu na úseku živností a živnostenského rejstříku.
 • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
 • Kontrola výkonu státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
 • Koordinace zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.
 • Metodická pomoc obecním živnostenským úřadům v oblasti kontroly, zajišťování zpracování metodiky a její aktualizace.
 • Dozor, kontrola, ukládání sankcí nad živnostenským podnikáním podle příslušných předpisů.
 • Provádění řízení o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů I. stupně v územním obvodu kraje.
 • Přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů.
 • Zastupování úřadu před soudy.
 • Spolupráce s MPO a s příslušnými správními úřady.
 • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: