Povolání
Specialista regionální rady

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Specialista regionální rady koordinuje a komplexně zajišťuje činnosti spadající do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Komplexní činnost související s implementací určených operačních programů a iniciativ.
 • Zpracování analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje.
 • Poskytování servisu Regionální radě, poradním skupinám a Výboru regionálního rozvoje.
 • Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje.
 • Sběr informací týkajících se předstrukturálních (PHARE) a strukturálních fondů a iniciativ EU.
 • Poskytování poradenství potencionálním žadatelům.
 • Příprava návrhu smluv s příjemci o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů pro vybrané projekty.
 • Hodnocení a bodování předložených projektů.
 • Studium informačních zdrojů a trendů ve vymezené oblasti včetně zahraničních, předkládání návrhů jejich praktického využití pro potřebu kraje.
 • Sledování informací a legislativy Evropské unie z oblasti strategického rozvoje.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti poradenství a podpory regionálního rozvoje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování organizačních činností souvisejících s implementací určených operačních programů a iniciativ, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Zajišťování organizačních činností souvisejících s náplní práce regionální rady pro rozvoj kraje a výboru regionálního rozvoje
Zpracovávání koncepcí rozvoje kraje v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Posuzování, hodnocení a bodování předložených projektů, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Vedení příslušné dokumentace v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Vyhledávání a evidování informací a legislativy Evropské unie z oblasti strategického rozvoje, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Vyhledávání a evidování informací týkajících se předstrukturálních (PHARE) a strukturálních fondů a iniciativ EU, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Zpracovávání podkladů a materiálů pro orgány kraje, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Příprava a zpracovávání návrhů smluv s příjemci, o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů pro vybrané projekty, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje
Poskytování rad a informací potencionálním žadatelům o čerpání prostředků ze strukturálních fondů, v rámci koordinování a zajišťování činností spadajících do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací