Povolání
Specialista samosprávy pro kulturu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Úředník, Referent samosprávy, Administrativní pracovník
Platové rozmezí
23 345 Kč - 51 408 Kč

Charakteristika

Specialista samosprávy pro kulturu koordinuje a vykonává odborné činnosti na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s kulturními organizacemi, agenturami a dalšími subjekty.
 • Zpracování návrhu koncepce rozvoje kultury v regionu.
 • Tvorba plánů a kontrola čerpání finančních prostředků, odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky.
 • Řešení přestupků na úseku autorského zákona, audiovize a tisku.
 • Odborné posuzování prací v oblasti umělecké, výtvarné a architektonické tvorby.
 • Řízení a koordinace prací na úseku kultury.
 • Kontrolní činnost na úseku kultury.
 • Řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací.
 • Vedení evidenci o činnosti a výsledcích profesionálních kulturních zařízení v regionu.
 • Metodická činnost v oblasti kultury.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, magisterský studijní program, magisterský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění a magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti kultury

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání návrhu koncepce rozvoje kultury v regionu, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání koncepcí rozvoje muzejních, galerijních, divadelních, knihovnických, kulturně naučných a dalších oblastí kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání plánů čerpání finančních prostředků v dílčích oblastech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontroly čerpání finančních prostředků v dílčích oblastech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Odborné posuzování prací v oblasti umělecké, výtvarné a architektonické tvorby, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení evidence o činnosti a výsledcích profesionálních kulturních zařízení v regionu, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Řešení a vyřizování přestupků na úseku autorského zákona, audiovize a tisku, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Řešení a vyřizování připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací ve věcech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s kulturními organizacemi, agenturami a dalšími subjekty, v rámci vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací