Povolání
Specialista samosprávy pro cestovní ruch

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Specialista samosprávy pro cestovní ruch koordinuje oblast cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zajišťování spolupráce s orgány obcí a profesními sdruženími.
 • Koordinace přípravy a realizace propagačních materiálů.
 • Zajišťování a podílení se na prezentaci regionu na veletrzích.
 • Koordinace zpracování materiálů pro orgány samosprávy.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Poradenská činnost pro orgány obcí a ostatní subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 • Provádění analýz rozvoje cestovního ruchu.
 • Koordinace a spolupráce na tvorbě a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu.
 • Koordinace realizace krajských rozvojových projektů cestovního ruchu.
 • Spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu, s podniky, s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu.
 • Předkládání návrhů financování rozvoje cestovního ruchu.
 • Sledování vývojových trendů, legislativy a programů rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie, magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a samospráva v oblasti cestovního ruchu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizační zajišťování prezentací regionu v oblasti cestovního ruchu na veletrzích
Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu, v rámci koordinování oblasti cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu
Zpracovávání návrhů na financování rozvoje cestovního ruchu, v rámci koordinování činností v této oblasti, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Provádění poradenské činnosti v oblasti cestovního ruchu pro orgány obcí a ostatní subjekty, v rámci koordinování činností v této oblasti, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Koordinování zpracovávání materiálů z oblasti cestovního ruchu pro orgány samosprávy
Koordinování přípravy a realizace propagačních materiálů v oblasti cestovního ruchu, v rámci zajišťování činností v této oblasti, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Koordinování realizace krajských rozvojových projektů cestovního ruchu, v rámci zajišťování činností v oblasti cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce na tvorbě a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu
Koordinování spolupráce v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu s Českou centrálou cestovního ruchu, v rámci zajišťování činností v této oblasti, spadající do působnosti samosprávního úřadu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací