Povolání
Specialista samosprávy pro sociální věci

Charakteristika

Specialista samosprávy pro sociální věci zajišťuje metodické vedení a koordinaci výkonu státní správy v oblasti sociálních služeb a péče spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

  • Tvorba koncepčních materiálů regionu a vytváření podmínek pro jednotný postup obcí a dalších subjektů v kraji při zajišťování sociálních služeb.
  • Metodické vedení, koordinace a komunikace s příspěvkovými organizacemi.
  • Koordinace a příprava podkladů k sestavování rozpočtu a kontrola jeho čerpání.
  • Zpracování plánu rozvoje sociálních služeb zřizovaných krajem, včetně investičního rozvoje.
  • Zodpovědnost za správnost vydaných správních rozhodnutí v oblasti sociální péče.
  • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně v oblasti sociálně právní.
  • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
  • Spolupráce s příslušnými institucemi a orgány veřejné správy.
  • Sociálně právní konzultační a poradenská činnost pro občany, organizace a pracovníky správních úřadů nižšího stupně.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: