Povolání
Správní referent vězeňství specialista

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Správní referent vězeňství specialista řídí a kontroluje oblast správních činností ve vazebních věznicích a věznicích. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace a metodické usměrňování řízení o mimořádných opravných prostředcích z celostátních hledisek
Provádění kontrol všech činností souvisejících se správou věznic
Provádění kontrol a sledování trvání výkonu vazby nebo trestů odnětí svobody
Vedení příslušné dokumentace v oblasti správního referenta vězeňství specialisty
Poskytování rad a odborných konzultací v oblasti metodiky správy věznic
Řízení činnosti správních a samostatných správních referentů vězeňství ve vazebních věznicích a věznicích

více informací