Povolání
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Pracovník úřadu pro udělování patentů, průmyslových a užitných vzorů, Státní rada, Vrchní rada
Platové rozmezí
29 461 Kč - 57 217 Kč

Charakteristika

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení koordinuje a provádí komplexní expertizy a další odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem.

Pracovní činnosti

 • Komplexní expertiza zápisné způsobilosti (celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti) technického řešení.
 • Vyhodnocování expertizních činností, např.celosvětové novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti řešení přihlášených k ochraně patentem.
 • Provádění odborné expertizy zápisné způsobilosti užitných vzorů.
 • Udělení či odmítnutí právní ochrany patentem nebo užitným vzorem, zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, lékařství a biotechnologie.
 • Vyhodnocování expertizních činností, například vyhodnocování celosvětové novosti a individuální povahy průmyslových vzorů přihlášených k ochraně.
 • Rozhodování o udělení ochrany přihlášeného průmyslového vzoru, formou zápisu do rejstříku, ve všech oborech průmyslového designu.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
 • Zpracovávání specializovaných patentových rešerší.
 • Vypracování zásadních právních stanovisek ke komplikovaným patentovým a vzorovým případům.
 • Návrhy právních předpisů z oblasti ochrany technických řešení s celostátní působností, včetně analýzy a aktualizace.
 • Vypracovávání právních výkladů a zpracování obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti.
 • Členství v odborných komisích pro vypracování návrhu rozhodnutí o řádných a mimořádných opravných prostředcích.
 • Účast na mezinárodních jednáních a projektech v oblasti průmyslových práv.
 • Posuzovací, konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program ve skupině oborů fyzikální obory a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti průmyslového vlastnictví a práva na označení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví
Posuzování celosvětové novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti technických řešení přihlášených k ochraně patentem
Posuzování udělení či odmítnutí právní ochrany technického řešení patentem nebo užitným vzorem, zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, lékařství a biotechnologie
Posuzování udělení ochrany přihlášeného průmyslového vzoru formou zápisu do rejstříku, ve všech oborech průmyslového designu
Vedení dokumentace o provádění odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Provádění odborných expertiz zápisné způsobilosti, celosvětové novosti a průmyslové využitelnosti technického řešení, v rámci provádění odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Zpracovávání zásadních právních stanovisek ke komplikovaným případům v oblasti ochrany technických řešení patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Zpracovávání právních výkladů a obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti
Zpřístupňování, poskytování a komplexní správa celosvětových informací o stavu průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Koordinování tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv
Celostátní koordinování a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Koordinování a metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací