Povolání
Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Vrchní rada, Státní rada, Pracovník úřadu pro udělování ochranných známek a označení zeměpisného původu
Platové rozmezí
29 461 Kč - 57 217 Kč

Charakteristika

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení provádí komplexní expertizy a další odborné činnosti v oblasti ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení.

Pracovní činnosti

 • Komplexní expertiza zápisné způsobilosti a vyhodnocování expertizních činností v oblasti ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení.
 • Řízení o zápisu ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení, vydávání rozhodnutí.
 • Expertiza mezinárodních přihlášek ochranných známek a označení původu, v nichž se žádá o ochranu na území České republiky, vydávání příslušných rozhodnutí.
 • Expertiza spojená s řízením o námitkách u mezinárodních přihlášek ochranných známek, vydávání příslušných rozhodnutí.
 • Ochrana zájmů českých občanů při podání přihlášek mezinárodních ochranných známek a vyřizování žádostí o ochranu označení původu/zeměpisných označení u Mezinárodního úřadu.
 • Vypracovávání zásadních právních stanovisek ke komplikovaným případům práv na označení i na úrovni mezinárodní.
 • Návrhy právních předpisů v oblasti práv na označení a stanovování obecných postupů jejich aplikace.
 • Celostátní koordinace a tvorba metodiky řízení v oblasti práv na označení podle mezinárodních dohod.
 • Spolupráce při vytváření návrhů a zpracovávání požadavků na zdokonalování automatizovaného systému řízení v oblasti práv na označení.
 • Realizace a účast na mezinárodních jednáních a projektech v oblasti práv na označení.
 • Posuzovací, konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti průmyslového vlastnictví a práva na označení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví
Posuzování mezinárodních přihlášek ochranných známek a označení původu, v nichž se žádá o ochranu na území České republiky
Posuzování mezinárodních přihlášek ochranných známek a označení původu výrobků, spojených s řízením o námitkách
Vedení dokumentace o provádění odborných expertiz a dalších odborných činností v oblasti průmyslového vlastnictví, ochranných známek a označení původu výrobků
Provádění odborných expertíz zápisné způsobilosti, vzhledu výrobku a označení, v rámci provádění odborných činností v oblasti průmyslového vlastnictví, ochranných známek a označení původu
Zpracovávání zásadních právních stanovisek ke komplikovaným případům práv na označení původu výrobků, zeměpisných označení a ochranných známek
Zpřístupňování, poskytování a komplexní správa celosvětových informací o stavu průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Zabezpečování agendy řízení o zápisu ochranných známek a označování původu nebo zeměpisného označení výrobků, včetně vydávání rozhodnutí
Ochrana zájmů českých občanů při podání přihlášek mezinárodních ochranných známek, včetně vyřizování žádostí o ochranu označení původu u Mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví
Koordinování tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv
Celostátní koordinování a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Koordinování a metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací