Povolání
Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
22 217 Kč - 37 918 Kč

Charakteristika

Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťuje inspekční činnost v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Vyřizování stížností, oznámení a podnětů fyzických a právnických osob.
 • Koordinace a metodické usměrňování odborných činností v dohledu a kontroly.
 • Sestavování plánu kontrol výkonu státní správy katastru nemovitostí.
 • Metodické usměrňování inspekce výkonu státní správy katastru a dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů včetně rozhodování o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Kontrola dodržování právních předpisů katastrálními úřady při rozhodovací činnosti, včetně kontroly plnění lhůt stanovených právními předpisy.
 • Dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo.
 • Předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
 • Zastupování při soudních jednáních.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru kartografie, magisterský studijní program v oboru geografie, magisterský studijní program v oboru geomatika a magisterský studijní program v oboru právo a právní věda.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a inspekce v oblasti katastrálního a zeměměřičského inspektorátu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání plánu kontrol výkonu státní správy katastru nemovitostí
Posuzování a předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Provádění kontroly a dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo
Provádění kontroly dodržování právních předpisů katastrálními úřady při rozhodovací činnosti, včetně provádění kontroly plnění lhůt činností v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví
Posuzování podkladů pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů
Posuzování podkladů pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů o porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Vedení příslušné dokumentace k inspekční činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů fyzických a právnických osob ve věcech katastru nemovitostí a zeměměřictví
Zastupování úřadu při soudních jednáních ve věcech katastru nemovitostí a zeměměřictví
Koordinování a metodické usměrňování inspekce výkonu státní správy katastru nemovitostí a dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací