Povolání
Designer výrobků specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 810 Kč - 73 368 Kč

Charakteristika

Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Řízení práce týmu designerů.
 • Spolupráce při uplatnění nových návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení.
 • Sledování vývojových trendů.
 • Vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Spolupráce při zajišťování podkladů pro projekty technického a technologického rozvoje a modernizaci výrobního procesu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru polygrafie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
design průmyslových výrobků
dřevěné materiály a polotovary
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí
Sledování výtvarných trendů v oblasti designu průmyslových výrobků, sledování využívání nových a efektivních materiálů
Spolupráce s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu průmyslových výrobků v etapě vývoje a výroby
Zpracovávání koncepce rozvoje designu průmyslových výrobků
Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení designu průmyslových výrobků
Vymýšlení a navrhování nejnáročnějších modelů a vzorů nejsložitějších průmyslových výrobků při uplatňování vlastních nových prvků, směrů a módních trendů designu
Sestavování a vytváření nejnáročnějších modelů a vzorů nejsložitějších průmyslových výrobků při uplatňování vlastních nových prvků, směrů a módních trendů designu
Koordinace a usměrňování činnosti designérů při navrhování nových tvarů průmyslových výrobků, řízení projektových prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací