Povolání
Webdesigner

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Alternativní názvy: Návrhář webových stránek / prezentací, Webový specialista
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 670 Kč - 44 703 Kč

Charakteristika

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika, bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory, bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika, bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika, bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika, bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví a vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kreativita
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
grafický design
programování a scriptování
online marketing
webové prostředí
rozhraní pro mobilní zařízení a wereables
grafické nástroje
webová analytika
typografické principy
přístupnost webových stránek (accessibility)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách
Vytváření webových stránek s využitím web technologií a grafických programů
Prezentace možných řešení webových stránek zákazníkovi
Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci
Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů
Orientace v příslušné legislativě
Orientace ve webových technologiích
Zpracování grafického návrhu webu
Zpracování návrhu obsahu a struktury webu
Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace
Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu
Orientace v grafickém designu a typografii v oblasti návrhu webové prezentace
Příprava testů k ověření kvality implementovaných šablon webových stránek a testovacího plánu k jejich provedení
Implementace šablon webových stránek do CMS

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.

více informací