Povolání
Specialista mezinárodně právní ochrany dětí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Alternativní názvy: Právník
Odborný směr:
Platové rozmezí
28 413 Kč - 57 131 Kč

Charakteristika

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí poskytuje náročné právní služby v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, včetně zabezpečování aplikaci mezinárodních smluv ve vztahu k českým i zahraničním státním orgánům, vykonává specializované právní činnosti při vymáhání výživného, zprostředkování mezinárodních osvojení a opatrovnictví nezletilých dětí v řízení před českými soudy.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného na základě mezinárodních úmluv.
 • Zajišťování právních činností při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních úmluv.
 • Právní zastupování v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu v rámci ochrany zájmů nezletilých i zletilých českých občanů v zahraničí.
 • Řešení právních případů vymáhání výživného pro nezletilé děti z ciziny a protiprávního přemístění dětí a styku rodičů s nimi.
 • Spolupráce se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Haagské úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Evropské úmluvy o uznání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.
 • Zpracování podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy.
 • Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
mezinárodněprávní ochrana dětí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátní koncepce sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce
Zpracovávání celostátních analýz sociálně právní ochrany dětí, péče o ohrožené skupiny obyvatel nebo dětské práce
Zpracovávání podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí
Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí
Vyřizování agendy mezinárodně právní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení, včetně zastupování zájmů v soudních sporech
Vyřizování předepsaných náležitostí při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních smluv v rámci mezinárodně právní ochrany dětí
Právní zastupování zájmů nezletilých českých občanů v zahraničí, v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu, v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí
Celostátní koordinování a metodické usměrňování sociálně právní ochrany dětí nebo dětské práce
Koordinování spolupráce v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací