Povolání
Klinický psycholog specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Clinical psychologist
Platové rozmezí
26 946 Kč - 50 222 Kč

Charakteristika

Klinický psycholog specialista provádí psychodiagnostická a psychoterapeutická vyšetření při léčbě duševních poruch a onemocnění, při rehabilitaci a při přípravě pacienta na lékařské zákroky.

Pracovní činnosti

 • Používaní psychologických prostředků k léčení duševních poruch a onemocnění.
 • Provádění rehabilitace, reedukace a resocializacie psychických funkcí.
 • Podílení se na péči o pacienty a jejich psychologické přípravě na lékařské zákroky.
 • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
 • Provádění prevence a diagnostika psychických poruch a odchylek.
 • Podílení se na posuzování zdravotní způsobilosti k vykonávání některých činností.
 • Vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru .
 • Vedení odborných týmů.
 • Posudková činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru psychologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
procesy resocializace a sociální terapie
psychiatrie
psychiatrické ošetřovatelství
psychoterapie
zásady vedení pracovního kolektivu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění psychologických vyšetření
Provádění posudkové činnosti v oblasti lékařství
Hodnocení účinnosti zvolených léčebných postupů a metod
Spolupráce při řešení výzkumných úkolů ve zdravotnictví v oblasti psychologie
Vedení příslušné dokumentace v oblasti psychologie
Poskytování rad a informací o zdravém způsobu života
Zajišťování výchovy a dalšího vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru
Aplikace psychologických prostředků k léčení duševních poruch a onemocnění
Provádění socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí
Vedení odborných týmů v oblasti psychologie

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.

více informací