Povolání
Klinický logoped specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Clinical speech therapist
Platové rozmezí
26 951 Kč - 44 259 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický logoped specialista provádí diagnostikační a terapeutickou činnost s pacienty postiženými poruchami a vadami komunikačního procesu.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do příslušných programů.
 • Zajišťování výchovy a dalšího vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru.
 • Rehabilitační činnosti navazující na lékařskou diagnostiku a terapii.
 • Aplikace speciálních diagnostických a diferenciálně diagnostických postupů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění základních vyšetřovacích postupů v oboru logopedie, včetně metodiky reedukace.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Posudková činnost.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.
 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
logopedie
konverzační terapie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování plánů léčby včetně výběru postupů a metodik
Provádění základních vyšetřovacích postupů v oboru logopedie, včetně metodiky reedukace
Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů
Provádění posudkové činnosti v oblasti logopedie
Spolupráce při řešení výzkumných úkolů ve zdravotnictví
Vedení příslušné dokumentace v oblasti logopedie
Poskytování rad a informací o při léčbě používaných postupech a metodách
Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod
Zajišťování výchovy a dalšího vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru
Aplikace léčebných a rehabilitačních metod při léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých
Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.

více informací