Povolání
Farmaceut specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: farmacie
Alternativní názvy: Pharmacist, Lékárník
Platové rozmezí
31 456 Kč - 65 920 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut specialista vykonává odborné činnosti v oboru všeobecné, klinické a technologické farmacie, provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti léčiv, vybraných zdravotnických potřeb a farmakoterapie.

Pracovní činnosti

 • Výzkumná a vědecká činnost včetně publikační.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Řízení činností spojených s výrobou, výdejem a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků.
 • Řízení oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb.
 • Poskytování odborné péče v oblasti ochrany veřejného zdraví.
 • Odborná činnost v biochemických a jiných laboratořích ve zdravotnictví.
 • Poskytování odborných konzultací.
 • Aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do praxe.
 • Pedagogická činnost.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru farmacie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lékové formy, farmakologie
lékárenství
farmaceutická technologie
farmaceutická analytika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontrol léčiv vyžadujících provádění složitých analytických postupů a prací
Provádění výzkumné či vědecké činnosti v oblasti aplikace léčiv a zdravotních potřeb
Vedení příslušné dokumentace v oblasti farmaceutiky
Poskytování odborných konzultací na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky
Poskytování odborných konzultací směřujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů
Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak
Řízení činností spojených s výdejem a distribucí léčiv a zdravotnických potřeb
Řízení oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby léčiv a zdravotnických potřeb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací