Povolání
Inspektor odpadového hospodářství specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Inspektor odpadového hospodářství specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti hospodaření a využití odpadů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti odpadového hospodářství.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti odpadového hospodářství.
 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti hospodaření s odpady.
 • Ukládání pokut.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce s ostatními inspekčními organizacemi zemí EU.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti odpadového hospodářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce kontrolní práce v oblasti odpadového hospodářství, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Kontrola činnosti oblastních inspektorátů nad dodržováním platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti hospodaření s odpady
Posuzování a vyřizování stížností, podnětů a petic občanů v oblasti odpadového hospodářství, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Analyzování a zobecňování poznatků z inspekční činnosti v oblasti odpadového hospodářství, v rámci výkonu státního dozoru
Vedení dokumentace o řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti odpadového hospodářství
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady
Koordinování specializovaných kontrol a terénních šetření v oblasti odpadového hospodářství, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti odpadového hospodářství
Celostátní koordinování pohybu odpadů na základě mezinárodních smluv, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru
Celostátní koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování činností při řešení závažných ekologických havárií ohrožujících životní prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti odpadového hospodářství
Koordinování mezinárodní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství s ostatními inspekčními organizacemi zemí EU

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací