Povolání
Inspektor odpadového hospodářství

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
20 173 Kč - 35 525 Kč

Charakteristika

Inspektor odpadového hospodářství zajišťuje dílčí úkoly v oblasti hospodaření s odpady a vede agendu v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování výsledků měření u kontrovaných zdrojů znečišťování.
 • Výkon kontrolní (dozorové) činnosti v oblasti hospodaření s odpady včetně přípravy materiálů pro vedení správních řízení.
 • Provádění dílčích inspekčních prací včetně přípravy rozhodnutí o sankcích.
 • Spolupráce při šetření případů havarijního ohrožení.
 • Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu oddělení OH, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn.
 • Zpracování a vyhodnocení kontrolní činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení agendy ochranných pracovních prostředků a správy majetku odd. OH.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti odpadového hospodářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontrol a inspekcí zdrojů znečišťování jednotlivých složek životního prostředí, v rámci zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady
Posuzování výsledků měření u kontrolovaných zdrojů znečišťování životního prostředí, v rámci zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady
Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu pro zajištění úkolů v oblasti hospodaření s odpady, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady
Zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti v oblasti hospodaření s odpady
Příprava materiálů pro vedení správních řízení a zpracovávání rozhodnutí o sankcích za znečišťování životního prostředí, v rámci zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů v oblasti hospodaření s odpady

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací