Povolání
Pracovník veterinární správy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
21 509 Kč - 29 176 Kč

Charakteristika

Pracovník veterinární správy zpracovává podklady související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování svozu a odběru vzorků.
 • Spolupráce při zabezpečování státního veterinárního dozoru.
 • Poskytování základní poradenské činnosti v rámci platné legislativy.
 • Veterinární asanace.
 • Základní laboratorní diagnostika pro potřeby výkonu státní správy.
 • Monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a prostředí.
 • Příprava podkladů k certifikaci potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
 • Laboratorní vyšetření a analýza zaměřená na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření a monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a v životním prostředí, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru
Provádění analýz a laboratorní diagnostiky zaměřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, léčiv a kosmetických přípravků, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru
Evidování a shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru
Zpracovávání podkladů k certifikaci potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru
Poskytování poradenství v oblasti veterinárního dozoru nad péčí o zdraví zvířat, výrobou živočišných produktů a nezávadností surovin živočišného původu
Koordinování a zajišťování svozu a odběru vzorků biologického materiálu v rámci činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat a výroby živočišných produktů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Duševní poruchy.

více informací