Povolání
Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
26 836 Kč - 70 587 Kč

Charakteristika

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista zpracovává metodiku a koncepci státního odborného dozoru a zajišťuje státní odborný dozor nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.

Pracovní činnosti

 • Koordinace výkonu zemědělské a potravinářské inspekce.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola správnosti označování výrobků.
 • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 • Komplexní výkon inspekcí a kontrol zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských, mydlářských, saponátovych a tabákových výrobků.
 • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie, magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a inspekce v oblasti zemědělství a potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodik, koncepcí a pravidel dozoru v oblasti bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků, včetně zpracovávání metodik dozoru nad vstupy do zemědělství a půdy
Vykonávání inspekcí a kontrol zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků
Provádění kontroly správnosti označování zemědělských a potravinářských výrobků, v rámci výkonu státního odborného dozoru nad jejich bezpečností a zdravotní nezávadností
Sledování, posuzování a vyhodnocování vývoje kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských výrobků, v rámci výkonu zemědělské a potravinářské inspekce
Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní a správné laboratorní praxe v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků
Analyzování výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělské a potravinářské inspekce, včetně návrhů opatření
Vedení příslušné dokumentace k provádění státního odborného dozoru nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin a zemědělských výrobků
Koordinování výkonu zemědělské a potravinářské inspekce, v rámci zajišťování státního odborného dozoru nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin a zemědělských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací