Povolání
Rostlinolékařský diagnostik

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
20 513 Kč - 48 649 Kč

Charakteristika

Rostlinolékařský diagnostik provádí náročné chemické, fyzikálně-chemické analýzy vzorků v rámci rostlinolékařské diagnostiky.

Pracovní činnosti

  • Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod v oblasti rostlinolékařské diagnostiky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování diagnostických závěrů a zpráv.
  • Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých analytických metod.
  • Ústřední testování odrůd kulturních rostlin na rezistenci proti karanténním škodlivým organismům.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru biochemie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru farmacie a magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní rostlinolékařská správa

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodik pro provádění náročných chemických a fyzikálně-chemických analýz vzorků v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Posuzování výsledků chemických a fyzikálně-chemických analýz vzorků půdy, povrchových a podzemních vod, v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Testování odrůd kulturních rostlin na rezistenci proti karanténním škodlivým organismům, v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Analyzování vzorků půdy, toxických látek v půdě, povrchových a podzemních vod při použití speciálních citlivých metod analytické chemie, v rámci provádění rostlinolékařské diagnostiky
Vyvíjení nových metod speciálních odběrů a analýz vzorků půdy, povrchových a podzemních vod, v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Vedení dokumentace o provádění náročné chemické, fyzikálně-chemické analýzy vzorků v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě, v rámci rostlinolékařské diagnostiky
Zpracovávání diagnostických závěrů a zpráv o provedených chemických a fyzikálně-chemických analýzách vzorků půdy, povrchových a podzemních vod, v rámci rostlinolékařské diagnostiky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
  • Pozitivní alergická anamnéza.
  • Poruchy vidění.

více informací