Povolání
Specialista plavebních dokladů

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista plavebních dokladů organizuje a zajišťuje výkon státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zjišťování nebo ověřování technické způsobilosti plavidel k plavbě a plovoucích zařízení k umístění a provozu na vodní cestě.
 • Rozhodování o vydání, prodloužení, omezení či odejmutí osvědčení plavidla nebo vystavení zvláštního povolení pro umístění plavidla na vodní cestě.
 • Rozhodování o vydání povolení k provozu na vodních cestách České republiky pro zahraniční plavidla.
 • Výběr správních poplatků za prováděné úkony, včetně vedení předepsané evidence.
 • Vydávání povolení k provozování plovoucích těles.
 • Cejchování plavidel a vydávání cejchovních průkazů.
 • Stanovení počtu a složení lodních posádek.
 • Projednávání přestupků zjištěné v provozu plavidel, ukládání pokut v přestupkovém řízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor nad plavbou, vodními cestami a přístavy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti plavidel vnitrozemské plavby, v rámci zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel
Ověřování a posuzování technické způsobilosti plavidel k plavbě a plovoucích zařízení k umístění a provozu na vodní cestě, v rámci zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel
Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel
Vyřizování agendy vydávání, prodlužování, omezování či odnímaní osvědčení plavidla nebo vystavování zvláštního povolení pro umístění plavidla na vodní cestě
Vyřizování agendy vydávání povolení k provozu na vodních cestách České republiky pro zahraniční plavidla, v rámci zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel
Vyřizování agendy vydávání cejchovních průkazů, cejchování plavidel a stanovování počtu a složení lodních posádek, v rámci zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel
Projednávání přestupků, zjištěných v provozu plavidel a ukládání pokut v přestupkovém řízení, v rámci zajišťování výkonu státní správy v oblasti dokladů osob a dokladů plavidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací